ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ให้กับครอบครัวกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 16-06-2021 18:52:03
ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ให้กับครอบครัวกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่       มอบผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตผลจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบด้วยพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ให้กับครอบครัวข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ รวม ๕๐ ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ให้กับครอบครัวกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง