ฐานทัพเรือสัตหีบ ฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

Release Date : 17-06-2021 13:50:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และข้าราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (Cisco WebEx) ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ และมีเป้าหมายเพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือมีความรอบรู้อย่างรอบด้านในเรื่องที่เป็นประโยชน์และทันต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔