พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ให้กับข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบ้านพัก

Release Date : 22-06-2021 15:00:00
พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ให้กับข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบ้านพัก

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ให้กับข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบ้านพัก ได้แก่
 
๑. ประเภทอาคารที่พักสัญญาบัตร จำนวน ๓ รางวัล
 
๒. ประเภทอาคารที่พักประทวน จำนวน ๓ รางวัล
 
๓. ประเภทแฟลต จำนวน ๑ รางวัล
 
๔. ประเภทเรือนแถว จำนวน ๖ รางวัล
 
๕. ประเภทบ้านพัก จำนวน ๒๑ รางวัล
 
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ให้กับข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบ้านพัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง