ฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินมาตรการเชิงรุก ตามมาตรการการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด – 19)

Release Date : 22-06-2021 15:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินมาตรการเชิงรุก ตามมาตรการการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด – 19)

ฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินการปิดตลาดเช้าระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินการฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อฯ และกำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ กวดขัน ให้ผู้มาใช้บริการปฎิบัติตามมาตราการ D-M-H-T-T (เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดตั้งใช้แอปพิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ)
 
และใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พล.ร.ต.ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดต่อเชื้อชีวนิรภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินมาตรการเชิงรุก ตามมาตรการการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด – 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง