กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดทำโรงครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID – 19

Release Date : 01-07-2021 11:15:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดทำโรงครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID – 19

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยคุณฝันเด่น จรรยาธนากร จัดทำโรงครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการประกอบอาหาร กำลังพลจิตอาสา และอำนวยการในการมอบข้าวกล่องให้กับประชาชน โดยได้ประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินการมอบ โดยมี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบข้าวกล่องจากกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อดำเนินการต่อไป การจัดตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในครั้งนี้ จะมีการมอบข้าวกล่องจำนวน ๒ วัน คือในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มอบให้แก่ชุมชนกิโล ๑๐ จำนวน ๓๐๐ กล่อง ณ วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลพลูตาหลวง ชุมชนช่องแสมสาร จำนวน ๒๐๐ กล่อง ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร ชุมชนเตาถ่านและชุมชนบ่อนไก่ ณ ที่ทำการกำนันหมู่ ๔ ตำบลสัตหีบ จำนวน ๕๐๐ กล่อง และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบให้แก่ชุมชนบางเสร่ จำนวน ๓๐๐ กล่อง ณ วัดบางเสร่ใน ตำบลบางเสร่ ชุมชนบ้านอำเภอ จำนวน ๓๐๐ กล่อง ณ วัดอัมภาราม ตำบลนาจอมเทียน ชุมชนชายโสด ตำบลสัตหีบ จำนวน ๒๐๐ กล่อง และชุมชนธรรมวิทยา ตำบลสัตหีบ จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยการมอบข้าวกล่องจะมอบให้กับตัวแทนของแต่ละชุมชน เพื่อลดการรวมตัวตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19 )

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดทำโรงครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID – 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง