ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

Release Date : 11-07-2021 13:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมบรรยายสรุป และพาเยี่ยมชมสถานที่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง คลินิก ARI กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ และหอผู้ป่วยโรคระบาด (COHORT WARD) กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ฯ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง