กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 22-07-2021 18:00:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยจัดสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน ๔๐๐ ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย ๑. ข้าวหอมมะลิ ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง ๒. ปลากระป๋องโรซ่า จำนวน ๔ กระป๋อง ๓. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ แพ็ค ๔. น้ำตาลทราย ขนาด ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง ๕. น้ำมันพืช จำนวน ๑ ขวด ๖. หน้ากากอนามัย ๗. เจลแอลกอฮอล์ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ใน ๘ ชุมชน รวม ๔๐๐ ชุด ประกอบด้วย ๑. ชุมชนบ้าน กม.๑๐ วัดราษฎร์สามัคคี ต.พลูตาหลวง จำนวน ๕๐ ชุด ๒. ชุมชนช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร จำนวน ๕๐ ชุด ๓. ชุมชนบ้านเตาถ่าน ม.๔ ต.สัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด ๔. ชุมชนบ่อนไก่ ม.๕ ต.สัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด ๕. ชุมชนบางเสร่ ม.๑ ม.๔ ม.๘ ต.บางเสร่ จำนวน ๕๐ ชุด ๖. ชุมชนบ้านอำเภอ ม.๔ ต.นาจอมเทียน จำนวน ๕๐ ชุด ๗. ชุมชนธรรมวิทยา ม.๒ เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด ๘. ชุมชนชายโสด ม.๒ เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด กิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง