“กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Release Date : 27-07-2021 18:00:00
“กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัย COVID - 19” กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๓๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ใน ๖ ชุมชน ประกอบด้วย ๑. ชุมชนบ้าน กม.๑๐ วัดราษฎร์สามัคคี ต.พลูตาหลวง จำนวน ๕๐ ชุด ๒. ชุมชนช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร จำนวน ๕๐ ชุด ๓. ชุมชนบ้านเตาถ่าน ม.๔ ต.สัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด ๔. ชุมชนบ่อนไก่ ม.๕ ต.สัตหีบ จำนวน ๕๐ ชุด ๕. ชุมชนบางเสร่ ม.๑ ม.๔ ม.๘ ต.บางเสร่ จำนวน ๕๐ ชุด ๖. ชุมชนบ้านอำเภอ ม.๔ ต.นาจอมเทียน จำนวน ๕๐ ชุด กิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙