ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 05-12-2021 19:52:07
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก ธนวิทย์ ขวัญตน หัวหน้าออกแบบ กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๘๙ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง