ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อคนพิการ

Release Date : 14-03-2022 21:45:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อคนพิการ ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของให้สมาชิกคนพิการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความสำคัญกับคนพิการ และเป็นการนำกีฬามาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสามัคคี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน