กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ มอบความห่วงใยแก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สู้ภัยโควิด–19 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และเงินสด

Release Date : 15-03-2022 16:00:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ มอบความห่วงใยแก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สู้ภัยโควิด–19 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และเงินสด

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบความห่วงใยแก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สู้ภัยโควิด–19 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) น้ำดื่มน้ำผลไม้ และ เงินสนับสนุน มูลนิธิฯ เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา ได้มีเด็กเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า ๗๐ คน ทางมูลนิธิ จึงได้จัดอาคารพระบารมีปกเกล้า เป็นโรงพยาบาลสนาม ในการนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบจึงได้ให้การช่วยเหลือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้ครอบคลุมที่สุด