ฐานทัพเรือสัตหีบ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

Release Date : 16-03-2022 22:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK (Antigen test kit) ให้แก่นักเรียน ของมูลนิธิบ้านครูบุญชู ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๑ ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๒๒ ราย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการส่งต่อผู้ติดเชื้อให้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้ความสำคัญ และจัดชุดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ดำเนินการตามโรงเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เยาวชนเกิดความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง