ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก นายอำเภอสัตหีบ และคณะ

Release Date : 16-03-2022 22:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก นายอำเภอสัตหีบ และคณะ

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบกับหน่วยงานภาครัฐ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป