ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย

Release Date : 16-03-2022 22:05:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบกับหน่วยงานภาคเอกชน สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป