ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 31-03-2022 10:40:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๔ นาย โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง