กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี

Release Date : 04-04-2022 17:40:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก สรณรรถ สนธิไทย ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือกับ ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี และคณะ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การร่วมหารือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วม ในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบกับหน่วยภาครัฐ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง