ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

Release Date : 04-04-2022 17:45:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง