ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ

Release Date : 08-04-2022 17:50:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๑๓ โดยมี พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้จัดการ กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นการดำเนินการเพื่อความมั่นคงทางทหาร และเป็นสวัสดิการของข้าราชการกองทัพเรือ รองรับความต้องการการใช้น้ำประปา ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การสนับสนุนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำประปา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง