ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือ

Release Date : 18-04-2022 21:15:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ทักษิณ วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก พีรพงษ์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ นำตรวจเยี่ยมและบรรยายความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ เป็นสถานที่หล่อหลอมบุคคลพลเรือน สู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป #รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎรศรัทธา #ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ #กองกิจการพลเรือนฐานทัพเรือสัตหีบ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง