กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนหลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

Release Date : 18-04-2022 21:25:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนหลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนหลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะประกอบด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบ หลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณตลาดเช้าสัตหีบ และสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK ในวันแรก พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๗ ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ๓๒๔ ราย โดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด #กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด19 #กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน #รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา #กองกิจการพลเรือนฐานทัพเรือสัตหีบ