ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 06-05-2022 10:01:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เฉลิมชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาท และการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

/>