ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Release Date : 12-05-2022 11:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง รับการเยี่ยมคำนับจาก รองศาสตราจารย์ วีรีศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือกรอบความร่วมมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุสาหกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบและขีดความสามารถของฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการมีบทบาท และการมีส่วนร่วมให้สามารถประสานความร่วมมือ ในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง