กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 20-05-2022 10:57:00
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบข้าวหอมมะลิพร้อมถุงยังชีพให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๒ สาขาสัตหีบ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) และมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี