ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

Release Date : 24-05-2022 21:25:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท คาร์ล โทมัส ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาศเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึก CARAT/Guardian Sea ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของกองทัพเรือทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง