เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในงานพระราชพิธ...

Release Date : 02-06-2022 10:00:00
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในงานพระราชพิธ...

โอกาสอันเป็นมงคลนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ นำโดย พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕” ขึ้น ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด ๑๓๖ คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน ๑๑๐ ยูนิต คิดเป็น ๔๙,๕๐๐ ซีซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ และทันต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ