กองเรือยุทธการ รับมอบเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลในสังกัดกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติราชการสนามและตามแนวชายแดน

Release Date : 23-06-2022 17:45:00
กองเรือยุทธการ รับมอบเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลในสังกัดกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติราชการสนามและตามแนวชายแดน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ จาก พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พล.ร.ต.ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลในสังกัดกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติราชการสนามและตามแนวชายแดน “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ” จัดสร้างขึ้นตามดำริของ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน รวมทั้งหารายได้สมทบกองทุนบูรณะพระตำหนัก ศาลและพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบได้ประกอบพิธีมังคลาภิเษก โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี