ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๑/๖๔

Release Date : 30-06-2022 15:40:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๑/๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ (๑/๖๔) ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และทหารกองประจำการผลัดอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ลดวันรับราชการ ต้องปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๔๔ นาย โดยมี พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาโท สุวิทย์ ไกรษร รองผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทหารกองประจำการ และเพื่อให้ทหารกองประจำการได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๑/๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง