ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋)

Release Date : 12-07-2022 18:55:00
ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋)

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ และประชาชนในอำเภอสัตหีบ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยส่งรถขบวนแห่เทียนพรรษาในนามฐานทัพเรือสัตหีบ และมอบหมายให้ นาวาเอก นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง