ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 25-07-2022 11:25:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก สุทธิพจน์ เกษมคุณารักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี รองผู้อำนวยการกองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก วิสุทธิ์ชยน อารีรมย์ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก WONG CHNG TONG ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ พันโท LEONG MINGJIE ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เนื่องในโอกาศเดินทางมาฝึกทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของกองทัพเรือทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อไป