ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 25-07-2022 11:35:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะนายทหารสัญญาบัตรประจำเรือฯ เนื่องในโอกาศเดินทางมาฝึกทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย รำอวยพรกฤษดาภินิหาร และ จตุรทิศแผ่นดินถิ่นสยาม จากนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ณ ร้านอาหารชาญชล ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง