กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ส่ง หน่วยเรือฝึก กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกทางทะเล

Release Date : 25-07-2022 11:45:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ส่ง หน่วยเรือฝึก กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกทางทะเล

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ส่ง พันเอก WONG CHNG TONG ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกฯ และ พันโท LEONG MINGJIE ผู้บังคับการเรือ RSS RESOLUTION ในโอกาสเดินทางมาฝึกทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับกองทัพเรือไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี