ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๔๙

Release Date : 28-07-2022 09:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๔๙

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๔๙ โดยมี พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นหน่วยที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งของฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจด้านอำนวยการ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าและออกจากท่าเรือ การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์และวัสดุทุกชนิด ดูแลรักษาท่าเรือและให้การบริการแก่เรือที่เข้าออกจากท่าเรือ เดิมกองทัพเรือได้อนุมัติให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือสัตหีบ” โดยได้ยึดถือเอาวันที่ย้ายที่ทำการของกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ไปอยู่ที่ท่าเรือทุ่งโปรง ต่อมาฐานทัพเรือสัตหีบได้ขออนุมัติกองทัพเรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันคล้ายวันสถาปนาเป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจากได้พบหลักฐานว่ากองทัพเรือได้รับอนุมัติอัตรากำลังของการท่าเรือสัตหีบจากกองบัญชาการทหารสูงสุดทหารสูงสุด โดยรวมหน่วยงานท่าเรือแหลมเทียน ท่าเรือจุกเสม็ด และท่าเรือทุ่งโปรง เข้าเป็นหน่วยงานใหม่คือ การท่าเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๖