สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางสัตหีบ ประกอบพิธีเปิดหอพระ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและครอบครัว

Release Date : 10-08-2022 09:22:00
สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางสัตหีบ ประกอบพิธีเปิดหอพระ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและครอบครัว

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดหอพระ ณ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ดำเนินการจัดสร้างหอพระขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบให้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนกลางสัตหีบ โดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณาอนุมัติแผนการดำเนินการและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดสร้างตามแผนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งภายในหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญได้แก่ "พระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์" ซึ่งกองทัพเรือได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกองทัพเรือ ข้าราชการทหาร และลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ได้นำไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ได้กรุณามอบให้สำนักงานฯ เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา พระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างขึ้นในปี ๒๕๕๖ และได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ