กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Release Date : 16-09-2022 14:30:00
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพล ๔๐ นาย จากกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการจัดเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำ จัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทาน การลำเลียงน้ำดื่มจากผู้บริจาคมายังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม การลำเลียงน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ และสนับสนุนโรงพยาบาลระยอง สาธารณสุข อำเภอเมือง และกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ในการลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ ๓ หนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ยังให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง