ฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 30-09-2022 15:30:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง