เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๘๕ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ

Release Date : 19-01-2023 15:46:00
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๘๕ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๘๕ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ประธานสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธาน