ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ่านคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 20-01-2023 09:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ่านคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ่านคำกล่าวของ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้กำลังพลในหน่วยงานรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือไทย ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างกล้าหาญ และองอาจในหลายเหตุการณ์ เพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ในการนี้ พลเรือตรี สมหมาย สุกกอ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแถวรับฟังคำกล่าวฯ ด้วย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี