ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 19-01-2023 15:50:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี พลเรือตรี สันติชัย วงษ์สุวรรณ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก พีรพงษ์ สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก วิสุทธิ์ชยน อารีรมย์ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดี