ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 19-01-2023 15:45:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการเดินและวิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า ในการนี้ คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วย กำกับดูแลกำลังพลในสังกัดให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งคัด โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ