ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๕ ของหน่วยกีฬาที่ ๖

Release Date : 25-01-2023 10:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๕ ของหน่วยกีฬาที่ ๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๕ ของหน่วยกีฬาที่ ๖ ประกอบด้วย ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๒๗ ประเภทกีฬา ประเภทกีฬาที่สามารถได้ครองโล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ ประเภทกีฬา และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง ๒๑ เหรียญ จำนวน ๕๐ คน เหรียญเงิน ๓๙ เหรียญ จำนวน ๗๒ คน เหรียญทองแดง ๔๑ เหรียญ จำนวน ๑๒๔ คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา