ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 25-01-2023 10:30:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดหารายได้ไปบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะวัด และให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้บำเพ็ญกุศลต่างๆ ในการนี้ นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดงานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋นั้น ได้มีมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่ออี๋ ยังมีชีวิตอยู่ โดยหลวงพ่ออี๋ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาคุณแด่ครูบาอาจารย์ของท่าน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญกุศลร่วมกัน เมื่อหลวงพ่อ ได้มรณภาพลงทางวัดสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือน ขนาดเท่าองค์จริงของท่าน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้สักการะบูชา โดยงานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน ๗ คืน