สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

Release Date : 01-02-2023 10:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และรองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ(๒) เป็นผู้แทนมอบเงินดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ ห้องรับรองกลาง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร