ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันพะยูนแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 28-08-2023 09:10:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันพะยูนแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติโชจน์ แสงใส ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพะยูนแห่งชาติ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพะยูน สนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยพะยูน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบรรยายให้ความรู้ชีววิทยาของพะยูน การคุกคาม และวิธีการลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายาก การเสวนาความร่วมมือเครือข่ายภาคี ในการอนุรักษ์พะยูน และการจัดวางทุ่นแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่อ่าวสัตหีบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี