ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 18-09-2023 09:43:51
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน การแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง