ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 21-09-2023 09:29:40
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ของ ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี สมหมาย สุกกอ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ และชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดงานพิธีอำลาชีวิต การรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่ได้อุทิศ กำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ เป็นผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง