Headline News All
Top Stories All
Other Headline News All
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาวาเอก กิตติโชจน์ แสงใส ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

22 September 2023