บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 4/64

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 27 เม.ย.2564

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 12 พ.ค.2564

ประชุมการจัดการความรู้ ฐท.สส. 11 มี.ค.2564

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 3/64

ประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ ฐท.สส. งป.64 เมื่อวันที่ 3ก.พ.2563

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 2/64

บรรยายการสร้างกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทร. 1/64

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564

บรรยายถ่ายทอดความรู้การจัดการความรู้ 16 ก.พ.2564

การจัดการความรู้และหน้าที่ของ KM FA นขต.ฐท.สส.

กิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อการจัดการความรู้และหน้าที่ของ KM FA นขต.ฐท.สส. ในวันพุธที่ 3 ก.พ.59

นิทรรศการการจัดการความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหารของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ ภารกิจหลักของ ฐท.สส.

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ได้มีการจัดกำลังพลเข้าร่วมฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รอง ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานเปิดการบรรยาย ณ สโมสร ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ไฟล์ประกอบการบรรยาย 1

ไฟล์ประกอบการบรรยาย 2

เมื่อ 19 พ.ค.58 ฝ่ายเลขาฯ จัดการประชุม สัมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงาน ฯ KM ฐท.สส.

เมื่อ 19 พ.ค.58 ฝ่ายเลขาฯ จัดการประชุม สัมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงาน ฯ KM ฐท.สส. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มงานที่สนองตอบต่อ BP ของ ฐท.สส. (Serving the fleet 24 hrs) ในการเสนอรางานขอรับรางวัลการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2558

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ฐท.สส.

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ฐท.สส. ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ฐท.สส. ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ฐท.สส. ครั้งที่ 1