คู่มือปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

 

การขนส่งและการบรรเทาสารธารณภัย (กขส.ฐท.สส.)

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดลาดเอียง

องค์ความรู้เทคนิคการใช้รถยก รถลาก แบบถาดวางพื้น

แผ่นพับ (1)

แผ่นพับ (2)

การจัดยานพาหนะสนับสนุนผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

 

การอู่และการโรงงาน (กรง.ฐท.สส.)

 01 องค์ความรู้การบริการซ่อมบำรุงเรือฉุกเฉิน (กรง.ฐท.สส.)

โครงการจัดสร้างระบบทดสอบชุดพัดน้ำหน่วย

การซ่อมบำรุงเรือในสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

03 การช่างโยธาและการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (กชธ.ฐท.สส)

01 องค์ความรู้การจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พื้นที่สัตหีบ

ผังการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหน่วยงาน ทร.พ้นที่สัตหีบ

02 องค์ความรุ้เทคนิคการผลิตน้ำประปา และการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ

03 มาตรการในการป้องกัน โรคไวรัส COVID-19

 

 

04 การบริการท่าเรือ (กทส.ฐท.สส)

03 การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา _COVID – 19_

 

 

05 การบริการสุขภาพ (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

01 แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด _Spirometry_ ในวิถี New normal

 

 

06 กิจการพิเศษและสนับสนุนนันทนาการ (กกพศ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร

03 องค์ความรู้เรื่องวิธีการให้บริการโรงยิม _ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙_

 

 

07 การสื่อสารสารสนเทศ (สสส.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้กระบวนการสื่อสารกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย

02 องค์ความรู้กระบวนการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว นบภ.ฐท.สส.

03 องค์ความรู้กระบวนการมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

 

08 การเรือนจำและฟื้นฟูวินัยทหาร (รจ.ฐท.สส)

แบบฟอร์มที่ 1 – Process Knowledge Map รจ.ฐท.สส

แบบฟอร์มที่ 2-1- แบบทดและคำแนะนำ

แบบฟอร์มที่ 2-1 รจ.ฐท.สส.

แบบฟอร์มที่ 3 – Knowledge Landscape

โฟรชาร์ต

การควบคุมผู้ต้องขังและฟื้นฟูวินัย 2564

มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID

อิฐตัวหนอน

 

 

09 การอสังหาริมทรัพย์ (กอท.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การขึ้นทะเบียนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง

02 องค์ความรู้การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร

03 องค์ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19

 

 

10 การสนับสนุนที่พักอาศัยส่วนกลาง (สน.จนท.ควบคุมดูแลอาคารที่พักฯ)

01 การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง

 

 

 

11 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานทัพท่าเรือ (กอง รปภ.ฐท.สส.)

01 องค์ความรู้การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับบุคคล

 

 

12 การรักษาความสงบเรียบร้อยและวินัยทหาร (พัน.สห.ทร.ที่ 2)

01 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *