การบริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

๑.เกริ่นนำ

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต

          โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นโรงพยาบาลสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ การให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการให้บริการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกล กำลังพลและครอบครัวในที่ตั้งปกติและบ้านพัก สำหรับการปฏิบัติที่ผ่านมากำลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับการดูแลรักษา จากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่มักบรรจุอัตราของเจ้าหน้าที่พยาบาล ยกเว้นกรณีที่มีการจัดกำลังเป็นกองกำลังทางเรือขนาดใหญ่ จึงจะมีนายแพทย์บรรจุในอัตรา การปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งปกติ หน่วยทหารจะนำทรัพยากรทางการแพทย์ไปสนับสนุนหน่วยอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ดังนั้น กรณีที่มีผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินและจำเป็นต้องรักษาที่สมบูรณ์มากขึ้น เจ้าหน้าที่สายแพทย์ต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ผ่านมายังขาดการเชื่อมโยง การติดต่อสื่อสารด้านการแพทย์กับหน่วยแพทย์ในพื้นที่เขตหลัง ซึ่งทำให้การบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษากำลังพลที่ป่วยเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ ในส่วนของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบ การปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มักจะเดินทางเดินไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเองหรือไม่ก็โทรศัพท์ติดต่อการแพทย์ฉุกเฉินผ่านช่องทาง 1669 ในกรณีเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลจากมูลนิธิ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเจ็บยังไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีพอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *