คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี (กพ.ฐท.สส.)

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการศึกษาอบรมของ ทร.ประจำปี 

วัตถุปประสงค์ 

เพื่อผลิตกำลังพล เพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางรับราชการ ตามสาขาอาชีพ รวมทั้งพัฒนากำลังพลให้มีความรู้และขึดสมรรถนะตรงกับตำแหน่งงาน สอดคล้องกับความต้องการของ ทร. มีความเป็นมือาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานใน ทร. และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนานำไปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กำลังพลในหน่วยได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *